İçişleri Bakanlığı 2021 Denetim Raporu

2013-2021 YILLARINI KAPSAYAN 2021 MÜLKİYE TEFTİŞ RAPORUNUN SONUÇ BÖLÜMÜ

            Afyonkarahisar Belediyesinin 30/05/2013-17/09/2021 tarihlerini kapsayan Genel İş ve Yürütümü Teftişine ait 17/09/2021 tarihli ve 62/44 sayılı Mülkiye Teftiş raporunda teftişe tabi dönemde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini 30/03/2019 tarihine kadar Burhanettin ÇOBAN, 31/03/2019 tarihinden bu yana ise Mehmet ZEYBEK tarafından yürütüldüğü;

            Belediye Teşkilatı ve Organları, Personel İş ve İşlemleri, Bütçe Uygulamalarına ait iş ve işlemleri, Taşınır ve Taşınmazların İdaresine yönelik iş ve işlemleri, Zabıta, İtfaiye Hizmetleri, İhale İş ve İşlemleri ve Genel İş Yürütümü ile ilgili hizmetlerin genel itibarlarıyla mevzuatlara uygun olduğu tespit edilmekle birlikte uygulama ve işlemlerde ikincil mevzuat hükümlerinin güncel olarak takibine özen gösterilerek görev ve hizmetlerin yerindeliğinin sürdürülmesi gerektiği, vatandaş odaklı hizmetlerde (sosyal yardım, eğitim, kültürel ve sportif hizmetler, tiyatro, konser, sergi, panel, söyleşi vb.) yerinde ve yeterli olduğu görülmüş, İlin tanıtımı için kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum örgütleri ile ortak projeler gerçekleştirildiği gözlemlenmiş, Şehrin gelişimi ve tanıtımı ile vatandaş odaklı bu uygulamaların ve hizmetlerin devamının sağlanması tavsiyeye değer görülmüştür.

            Ayrıca, Bütçe Harcamaları ve tahsilatlarla ilgili olarak genel itibarıyla hesap ve işlemlerde harcamaların ve tahsilatların yerinde olduğu görülmüş olup, hesap cetvelleri kayıt ve işlemleri ve tahakkukların daha titiz takibinin belediye gelirlerini artıracağı, gelirlerin artışının da doğal olarak vatandaşa yönelik hizmetleri artıracağı göz önünde bulundurularak tasarruf tedbirleri, belediye gayrimenkullerinin kayıt ve takibi ve tahsilat işlemlerinde daha özenli davranılması tavsiyeye değer görülmüştür.

 

 
DİĞER BAŞLIKLAR
Sayıştay Başkanlığı 2022 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2020 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2016 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2015 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2013 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2012 Yılı Denetim Raporu
İçişleri Bakanlığı 2013 Teftiş Raporu
İçişleri Bakanlığı 2010 Teftis Raporu