KVKK Sözleşmesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) USUL VE ESASLARI UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.
 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


Belediyemizce düzenlenen online kayıt formundaki yer alan kişisel bilgileri topluyoruz.
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?


Online başvuru formunu doldurup kayıt olurken, Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, E-Mail Adresi, Adres, Anne Adı, Baba Adı, Veli Cep Telefonu, Okul Türü, Okul Adı / Sınıfı gibi bilgileri içeren Nüfus Cüzdanı gibi belgeler ile vb. bilgiler, aile bireylerinin yaşayıp yaşamadığı, aile bireyleri T.C. Kimlik Numaraları, Kardeş sayıları, Aile kişi sayıları gibi Aile bilgileri, Konut Durumu, Baba ve Annenin iş ve gelir durumları, Ailenize ait gayrimenkul durumu gibi gelir bilgilerini cep telefonu, tablet veya bilgisayarlarının web tarayıcı uygulamasından online başvuru sistemine girerek verdikleri formda yer alan bilgileri veri tabanlarımızın yer aldığı sunucularımıza kaydedilerek toplanmaktadır.
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?


Online başvuru formunu doldurup başvuruda bulunan kişilere ait yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, yardımların dağıtımı, doğrulanması, kontrolü ve güvenlik amacıyla işlemekteyiz. Kayıt altına alınan kişisel veriler süresiz olarak Belediyemizin sunucularında veri tabanında tutulmaktadır.
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI


Kişisel verileriniz olası bir soruşturma halinde hukuken yetkili sair kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan talep üzerine hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu kurumlar ile paylaşılabilecektir.
 

HAKLARINIZ


KVKK 'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Belediyemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Ayrıca, Belediyemizden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak iletebilirsiniz. Belediyemiz tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Belediyemizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
 

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ONLİNE BAŞVURU FORMU KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 'ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında yukarıdaki Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve anladım.

 
DİĞER KATEGORİLER
KVKK Sözleşmesi
KVKK Sözleşmesi
KVKK Sözleşmesi
KVKK Sözleşmesi
KVKK Sözleşmesi