İçişleri Bakanlığı 2010 Teftis Raporu

                                          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ'NİN

                                            AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ TEFTİŞ RAPORU

SONUÇ:

280- Mevzuata uygun olmaması nedeni ile tenkit ve tavsiye edilen hususlarındüzeltilmesi için; personelin hizmet-içi eğitimine ağırlık verilmeli, niteliklipersonelden istifade edilmeli, Teftiş Raporlarında belirtilen tenkit vetavsiyeler dikkatle incelenerek gereği yerine getirilmeli ve iç denetimmekanizmaları geliştirilerek hatalı veya yanlış uygulamaların uzun süre devametmesi engellenmeli, modern yönetimin gereği olan performans yönetiminin,belediye kuruluşlarında uygulamaya geçirilmesi, stratejik planlarda ilke vehedef olarak ortaya konulması, performans yönetiminin kısaca, kamuhizmetlerinin verimli, etkili ve ekonomik olarak vatandaşlara sunulmasını ifadeettiği, bu amaca ulaşabilmek için vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıiçerisinde kamu kaynaklarının israf edilmeden, önceliklerin belirlenerek etkilive verimli kullanılması sağlanmalıdır.

GÖREV VE SONUÇ:

281- Teftişe tabi dönemde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevi 03.04.2009tarihine kadar Abdullah KAPTAN, bu tarihten itibaren Burhanettin ÇOBANtarafından yürütülmüştür. Afyonkarahisar Belediyesi'nin Genel İş ve Yürütümününteftişi sonunda (4) örnek olarak düzenlenen bu Teftiş Raporunun (1) örneğiAfyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na bırakılmış, (1) örneği AfyonkarahisarValiliği'ne tevdii edilmiş ve (2) örneği de İçişleri Bakanlığı (Teftiş KuruluBaşkanlığı)'na sunulmuştur. 13.08.2010

Ahmet APAN İbrahim SEVİMLİ Abdullah ŞAHİN

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Müfettişi MülkiyeMüfettişi

 
DİĞER BAŞLIKLAR
Sayıştay Başkanlığı 2022 Yılı Denetim Raporu
İçişleri Bakanlığı 2021 Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2020 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2016 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2015 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2013 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2012 Yılı Denetim Raporu
İçişleri Bakanlığı 2013 Teftiş Raporu