İLİMİZ İKLİMİ

 

Afyonkarahisar Ege Bölgesinde olmasına rağmen coğrafi olarak İç Anadolu Bölgesine geçiş koridorunda bulunduğundan İklimsel olarak Ege iklimiyle bağdaşmaz. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar'ın iklim şartlarında tam karasal olmayan ancak İç Anadolu iklimine benzerlik gösteren bir yapı vardır. İç Anadolu'nun tüm yörelerinde olduğu gibi Afyonkarahisar ilinde de kara iklimi hüküm sürer. Ancak bu kara ikliminin yanı sıra Akdeniz’den ve  Ege Denizi'nden  gelen ve iklimi az da olsa yumuşatan hava akımlarının etkisi altındadır. Afyonkarahisar iklimi yazları sıcak ve kurak, baharları ılık ve yağışlı, kışları soğuk ve kar yağışlı olarak tanımlanır. İlkbahar ve sonbaharda yağışlar yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla ilkbahar mevsiminde düşer ve Nisan ve Mayıs ayları yağışın en fazla düştüğü aylardır. Yağışlar en az yaz mevsiminde düşerken, Temmuz ve Ağustos ayları yağışların en az düştüğü aylardır. Yağış miktarının az olmasında, denizden uzaklık ve nem azlığı en önemli faktörlerdir.

1014 metre yüksekte kurulu Afyonkarahisar kentinin yıllık ortalama sıcaklığı 11,2 derecedir. En soğuk ay olan Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0.3 derecedir.  İlin en sıcak ay ortalaması 22.1 derece ile Temmuz ayıdır. Kaydedilen en düşük sıcaklık 30 Aralık 1948  tarihinde -27.2 derece olarak ölçülmüştür. 29 Temmuz 2000 tarihinde ölçülen 39.8 derece İlin  en yüksek sıcaklığıdır. İlde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir. Afyonkarahisar'da sıcaklığın sıfır derece ve altına  düştüğü günlerin, yani don olayı görülen günlerin ortalama sayısı 89'dur. Baharların yağmur, kışların kar yağışlı geçtiği Afyonkarahisar ilinin uzun yıllar yıllık yağış ortalaması 444 mm.'dir. Yazın, özellikle Ağustos ayında görülen yağışlar, sağanak biçiminde olup, İl'e bazen yarar değil, zarar verir. Bu özellik dışında yazlar kurak ve sıcak geçer.

 

 

İlimizdeki rüzgar yön ve hızlarını belirlemede, genel atmosfer sirkülasyonu, cephesel etkiler ve topoğrafik koşullar önemlidir. Yörede kışın topoğrafik faktörlere göre kuzey ve güney sektörlü rüzgarlar etkili olurken, yazın Anadolu üzerinde egemen olan alçak basınçtan dolayı kuzey sektörlü rüzgarlar etkili olmaktadır. En Kuvvetli rüzgar ise 13.12.1967 tarihinde 129,6 km/saat hızında esmiştir.

 

Afyonkarahisar'da meteorolojik gözlemlere 1929 yılında başlanmıştır. İl Merkezinde önceleri  1 adet olan meteoroloji gözlem istasyonu bulunmakta iken daha sonraları il genelinde başta ilçe merkezleri  ve önem arzeden yerlere Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarının (OMGİ) kurulmasıyla 43’e ulaşmıştır. Kısa süreli hava tahmini, fırtına, dolu, sel ve taşkın  gibi şiddetli meteorolojik hadiseler ve afetler öncesinde yapılan  erken uyarılarla can ve mal kaybının önlenmesi gayesiyle;  Afyonkarahisar Şuhut Kumalar Dağı’na (2247m) Meteoroloji Radarı, havacılık hizmetlerine yönelik Afyonkarahisar Havaalanına ; Havaalanı OMGİ (H-OMGİ), Atmosferde oluşan yıldırım hadisesi hakkında ayrıntılı bilgi alınarak değerlendirme yapmak üzere Afyonkarahisar Meteoroloji  Bölge Müdürlüğüne Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) kurulmuştur.

 

 

 

FOTOĞRAFLAR