E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
1941 MECLİS KARARLAR
  Geri

l Dokümanlar
10-10 şubat 1941-10 (Bütçenin fasılları arasında aktarma yapılması)
1-1 şubat 1941-1 (Halk partisi binası önündeki bahçenin ağaçlandırılması ve tanzimi)
12-10 şubat 1941-12 (Cenaze nakil ücretleri ve mezar açıp kapama ücretlerinde indirim yapılması)
13-10 şubat 1941-13 (10 m3 mecburi su sarfiyatı bedelinin 5 m3.e indirilmesine,ayrıca su sayaç kira bedellerinin kaldırılmasına)
14-10 şubat 1941-14 (Belediyemizce mezar yeri yaptırılarak taksitli olarak ihtiyaç sahiplerine verilmesi için bütçeye ödenek konulması)
15-10 şubat 1941-15 (Mısri ve kurra cami gibi cemaati çok olan yerlere umumi abdeshane ve tuvaletler yapılması için bütçeye ödenek konulması)
16-10 şubat 1941-16 (Belediye cezalarının makul bir seviyeye indirilmesi için Nisan ayına kadar komisyonlarda çalışma yapılması)
17-10 şubat 1941-17 (Bakanlık şehir plancısı tarafından hazırlanan yeni imar planının belediyemiz komisyonları ve fen adamları ile incelenerek aksaklıkların ve vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi)
18-15 şubat 1941-18( 1.4000 ölçekli avan prrojenin uygunluğu)
19-15 şubat 1941-19 (İstanbul istasyon caddesinde kalan arsa bedelinin münakalesi. Kedici oğlu salih)
20-15 şubat 1941-20 ( Fakirlikten dolayı ilgililerinden Belediyemizce tahsilatı yapılamayan bazı gelirlerin iptal edilmesi)
20-15 şubat 1941-20 ( Fakirlikten dolayı ilgililerinden Belediyemizce tahsilatı yapılamayan bazı gelirlerin iptal edilmesi)
2-1 şubat 1941-2 (Senelik 50kw saat zorunlu elektrik kullanımının kaldırılarak,kullanılan elktrik kw kadar ücret tahsiline)
22-17 nisan 1941-22 (Doğumeve yapılması isteğinin komisyonlarda tetkiki)
23-17 nisan 1941-23 (Emniyet Müdürlüğünün kağıt oyunlarının yasaklanması talebinin komisyonlarda incelenmesi)
24-17 nisan 1941-24 (Kedicioğlu salihe satılan hükümet meydanındaki arsaya yeni imar proğramına göre inşaat yapılamıyacağından arsanın geri alınması için bütçede ödenek aktarılması)
25-17 nisan 1941-25 (Yeni hazırlanan zabıta talimatnamesinin komisyonlarca incelenmesi)
26-17 nisan 1941-26 (Belediye tabibi ödeneğinin artırılması talebine istinaden bütçeye ödenek konulması isteğinin komisyonca tetkiki)
27-17 nisan 1941-27 (1941 yılı belediye bütçesinin komisyonca tetkiki)
28-26 nisan 1941-28 (Fidanlıkta üretilen fidan ve çiçek ücretlerinde indirim yapılmaıs isteğiin komisyonca tetkiki)
29-26 nisan 1941-29 (Şehir haritası inceleme ve yapma yetkisinin Başkanlık makamına ve ilgili komisyonlara verilmesi)
30-26 nisan 1941-30 (Şehir hudut haritası Akçin ve çukur köylerine dayandığından bu köyleri mağdur etmemek için konunun komisyonca tetkiki)
3-1 şubat 1941-3 (Hal haricinde (yoncaaltı) zabıta belirtilecek yerlerde ve şartlarda pazar kurulması)
31-26 nisan 1941-31 (İskambil kağıt oyunlarının yasaklanması isteği birçok şekilde müşkiliyet doğuracağındanyasaklanması isteğinin reddi
32-26 nisan 1941-32 (Doğumevi yapılması isteğinin bir kezde bütçe komisyonunca tetkiki)
33-26 nisan 1941-33 (Yeni imar planına göre ordu bulvarı yolunda kalan arsaya bina yapılamayacğından ilgiliye daha önce inşaat için satılan arsa bedelinin ödenmesi)
34-26 nisan 1941-34 (İstanbul istasyonu civarında spor sahası yeri için istimlak edilen bölge haricinde vatandaşya ait olan yerin geri iadesi talebinin komisyonca tetkiki)
35-26 nisan 1941-35 (Encümen üyeleri hakkı huzur ücretinin aynen devamına)
36-29 nisan 1941-36 (Kullanılma imkanı kalmayan 3750 Tl. ödeneğin münakalesi)
37-5 mayıs 1941-37 (AKçin ve çukurköyü sınırlarının belediye hudutlarına dahil edilmesi isteğinin reddi ve şehir sınırlarının aynen muhafazası)
38-5 mayıs 1941-38 (Spor sahası yapılmak üzere istimlak edilen ve sonradan saha içerisinde kalmayan arsanın mülk sahiplerine iadesi)
39-5 mayıs 1941-39 (Temizlik çalışanları ücretlerine zam yapılması isteğinin bütçe komisyonunca tetkiki)
40-5 mayıs 1941-40 (Merkez ve bazı ilçelerin 1941 yılı bütçelerinde sıhhat işleri için bütçeye ödenek konulması isteğinin komisyonca tetkiki)
4-1 şubat 1941-4 (yeni program yapmaya imkan ve şartlar müsait oluncaya kadar,Mevcut 5 yıllık imar proğramının devamına)
41-5 mayıs 1941-41 (Belediyemiz ayar memuruna döğer kasabasındaki görevi için harcırah verilmesi isteğinin komisyonca tetkiki)
42-5 mayıs 1941-42 (Nafia müdürü rıfat öğenin yerine arif berkman ın atanması
43-10 mayıs 1941-43 (ölçü ayar memuru bahri cengiz in harcırahının ödenmesi
44-10 mayıs 1941-44 (çiçek ve fidan fiyatları)
45-10 mayıs 1941-45 (sağlık memurlarının maaşları)
46-10 mayıs 1941-46 (belediye tabibinin maaşı)
47-10 mayıs 1941-47 (terfi edecek memur ve işçiler)
48-10 mayıs 1941-48 (belediye mühendisi rifat öğenin maaşının ödenmesi)
49-12 mayıs 1941-49 (imar planında yapılan değişiklik)
50-12 mayıs 1941-50 (umumhane yapımı için bütçeye 2000 lira ödenek konulması)
51-13 mayıs 1941-51 (1941 yılı gelir tarifesi)
52-13 mayıs 1941-52 (1941 yılı gelir tarifesinde değişiklik)
53-13 mayıs 1941-53 (doğum evi yapılması)
54-14 mayıs 1941-54 (1941 yılı belediye gelir ve gider bütçeleri)
55-15 mayıs 1941-55 (belediye zabıta talimatnamesinin güncellenmesi)
56-8 eylül 1941-56 (emekli sandığına tabi olacaklar)
57-8 eylül 1941-57 (asker ailesi yardımı)
58-8 eylül 1941-58 (çiftçi malları koruma başkanlğı seçimleri)
59-1 ekim 1941-59 (çakırköyüne deneme maksatlı ekilen tütün fiyatı)
60-1 ekim 1941-60 (1940 yılı belediye kesin hesabı)
6-1 şubat 1941-6 (Halk partisi dilek ve teminnilerinin komisyonca tetkiki)
61-1 ekim 1941-61 (yol fazlası satışlar)
62-1 ekim 1941-62 (umumhane planı)
63-1 ekim 1941-63 (ödenek aktarma)
64-1 ekim 1941-64 (ödenek aktarma)
65-1 ekim 1941-65 (elektrik ve fırınların 1940 yılı kesin hesabı)
66-7 ekim 1941-66 (istimlak edilen tarlanın geri verilmesi talebi)
67-7 ekim 1941-67 (tütün yetiştirme hakkında)
68-7 ekim 1941-68 (ödenek aktarma)
69-7 ekim 1941-69 (umumhane inşaatının bir yıl sonraya bırakılması)
70-7 ekim 1941-70 (1940 yılı kesin hesabı)
7-1 şubat 1941-7 (İmar talimatnamesinin kabulü)
71-7 ekim 1941-71 (elektrik ve fırınların 1940 yılı kesin hesabı)
72-7 ekim 1941-72 (1941 yılı 29 ağustosun İNÖNÜ GÜNÜ kabul edilmesi
73-14 ekim 1941-73 (su işlerinin tamamen belediyeye mal edilmesi)
74-14 ekim 1941-74 (kadınana suyunun hariçteki hisselerinin istimlakı)
75-14 ekim 1941-75 (vakıflara ait dört dükkan ve 1 arsanın satışı)
76-14 ekim 1941-76 (1940 yılı kesin hesabı)
77-14 ekim 1941-77 (1940 yılı kesin hesabı tasdiki)
7-imar planına ait tadilatname
8-10 şubat 1941-8 (Tanzifat arabaları masrafları nedeniyle bütçede ödenek aktarma)
9-10 şubat 1941-9 (Hayvan pazarı yapılmak üzere istimlak edilen ciriler kayalığı mevkiindeki gayrimenkul sahibinin yasal süresinde hayvan pazarı yapmadığından yerinin iade edilmesi talebi)
6
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
Kent Rehberi
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2023 Bilgi İşlem Merkezi