Mazhar Paşa

Doktor olarak memleketimizin de ve Avrupa'da ün salmış seçkin insanlarımızdan biridir. H.1261 (M.1845) yılında Afyonkarahisar'da doğmuştur.Babası Refik Binbaşı emeklisi Süleyman Efendi'dir. Süleyman Efendi, oğlunun doğumundan 5 yıl önce (1840) Harbiyede öğrenci iken Babası Bayatlı Hamza oğlu Hacı Ali ölmüş ve mirası bir yedd-i emine teslim edilmiş olması nedeni ile Mazhar Paşa soyunun Bayat bucağın'dan olduğu anlaşılmaktadır. Süleyman Efendi Karahisarda ölmüştür. Mazhar Paşa İlk ve Orta Öğrenimini Memleketimizde yaptıktan sonra Tıbbıye'ye gitmiş ve H.1285 (M.1869) 'de Yüzbaşı olarak Tıbbıyeyi bitirmiş, H.1287 (M.1871)'de fen-cerrahi öğrenimi için Fransa'ya gönderildiğinde memleketimizde teşrih (anatomi) ilimin yetersiz olduğunu bildiği için teşrih (anatomi) profesörü Sappely 'den ders almaya başlamış ve kısa bir sürede sınıf 2. si olarak diploma almayı başarmıştır.

Paristen döndükten sonra Karadağ ve Sırp Muharebelerinde doktor olarak Semiceye gönderilmiş, savaş sonunda ise İstanbul'a dönmüştür.

İstanbulda Tıp okulunda teşrih (anatomi) ilmi üzerine Yardımcı Muallim, biraz sonrada Muallim olmuştur. ( H.1295, M.1879)

Doktor Mazhar Paşa gece gündüz durmadan çalışarak 'Külliyat-ı Teşrih (Anatomi) adıyla iki cilt olarak A.Jamin den çevrilen, daha sonra 'Renkli Teşrih Atlası' (Anatomi Atlası), 7 cilt olarak 'Teşrih-i Topografı (Anatomi Topograf Yazısı' ile son olarak 'Mebhas-ul Asab (Asab-Sinir İlmi) adlı eserlerini bizlere kazandırmıştır. Yarım yüzyıla yakın hocalığı sırasında büyük hizmetlerde bulunmuş ve 'Lugat-ı Tab (Tıp Sözlüğü) hazırlanmasına yardımcı olmuş ve yol göstermiştir.

Bir ara 'Mekatibi Askeriye Nezareti' Nazır Vekilliğine atanan Ord. Prof. Dr. Hasan Mazhar Paşa ilk tıp akademisinin kurucusu olarak da tıp tarihine adına yazdırmıştır. Modern Anatomi Tedrisatını yerleşmesini sağlayan da O dur.

İyi huylu, güleryüzlü, şen ve musıki hayranıdır. Çok güzel kanun çalıp, kemandan hoşlanan biridir. Ferikliye (Korgenaralliğe) kadar yükselmiş ve emekli olmuştur. Emeklilikte de yine ders vermeyi sürdürmüş olup, 30 Aralık 1920'de yılı sonunda hayata gözlerini yummuştur. Karacaahmet mezarlığına gömülmüştür.


 

 
DİĞER BAŞLIKLAR
Abdurrahim Mısri
Ahmet Necdet Sezer
Ali Çetinkaya
Bayatlı Yrb. Arif Bey
Halil İbrahim ÖZSOY
İsmet ATTİLA
Kubat
Org. İlker BAŞBUĞ
Osman ATTİLA
Ömer Faruk Atabek