E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
1950 MECLİS KARARLARI
  Geri

l Dokümanlar
1 01 ŞUBAT 1950 1950 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ
10 01 ŞUBAT 1950 NUMARATAJ MASRAFLARININ ÖDENMESİ
100 01 HAZİRAN 1950 1949 YILI MÜLHAK ELEKTRİK MÜESESESİ KESİN HESABI
101 01 HAZİRAN 1950 SITMA SAVAŞI İÇİN BÜTÇEYE ÖDENEK KONULMASI
102 01 HAZİRAN 1950 ZABITA MEMURLARINA ÜST DERECEDEN MAAŞ VERİLMESİ
103 01 HAZİRAN 1950 ELEKTRİK TESİSATI İLAVE İŞİNİN İNCELENMESİ
104 01 HAZİRAN 1950 ELEKTRİK SANTRALİNE KONULACAK BUHAR MAKİNESİNİN İNCELENMESİ
105 01 HAZİRAN 1950 İSTASYON BULVARINDAKİ MEBANİLERİN BELEDİYEYE MAL EDİLMESİ
106 01 HAZİRAN 1950 EKİ
106 01 HAZİRAN 1950 GEDİKHAMETPAŞA İLKOKULUNUN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
107 01 HAZİRAN 1950 1949 YILI FAALİYET RAPORU
108 01 HAZİRAN 1950 MECLİS SEÇİMLERİ
109 01 HAZİRAN 1950 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BÜTÇEDEN YARDIM ÖDENEĞİ KONULMASI
11 01 ŞUBAT 1950 SU ŞİRKETİNİN KAPATILMASI
110 01 HAZİRAN 1950 DEVLET YOLU GEÇMESİ İÇİN İMAR PLAN TADİLATI YAPILMASI
111 01 HAZİRAN 1950 İSTİFA EDEN MECLİS ÜYELERİNİN YERİNE YEDEKLERİN ÇAĞRILMASI
112 09 HAZİRAN 1950 SITMA SAVAŞI İÇİN 1950 YILI BÜTÇESİNDEN ÖDENEK AKTARILMASI
113 09 HAZİRAN 1950 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BÜTÇEDEN YARDIM ÖDENEĞİ KONULAMAYACAĞI
114 09 HAZİRAN 1950 ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN GELİRİN TAHAKKUKTAN ÇIKARILMASI
115 09 HAZİRAN 1950 KÖMÜRÜN TOPRAK OLMASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN KÖMÜR KARINDAN KAPATILMASI
116 09 HAZİRAN 1950 ŞEHİR İÇİNDEN GEÇECEK DEVLET YOLUNUN ŞEHİR DIŞINDAN GEÇİRİLMESİ
117 09 HAZİRAN 1950 ÖLÇÜ AYAR MEMURUNA BİR ÜST DERECEDEN MAAŞ VERİLMESİ
118 09 HAZİRAN 1950 İTFAİYE KOMUTANININ BİR ÜST DERECEYE TERFİ ETTİRİLMESİ
119 09 HAZİRAN 1950 16 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BİSİKLETE BİNDİRİLMEMESİ
12 01 ŞUBAT 1950 YÜKSEK ÖĞRENİM YARDIM DERNEĞİNE YARDIM YAPILMASI
120 09 HAZİRAN 1950 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN 1950 YILI BÜTÇESİNE ÖDENEK KONULMASI
121 09 HAZİRAN 1950 SEBZE HALİ SERGİ YERİ İŞGALİYE ÜCRETİNİN İNDİRİLMESİ
122 09 HAZİRAN 1950 MECLİS TOPLANTI SÜRESİNİN 15 GÜN UZATILMASI
123 16 HAZİRAN 1950 1949 YILI BELEDİYE KESİN HESABININ KABULÜ
124 16 HAZİRAN 1950 ELEKTRİK MÜESSESESİNİN 1949 YILI KESİN HESABI
125 16 HAZİRAN 1950 SEBZE HALİ SERGİ YERİ İŞGALİYE ÜCRETİNİN İNDİRİLMESİ
126 16 HAZİRAN 1950 ZABITA MEMURLARININ ÜCRETLERİNİN BİR ÜST DERECEDEN ÖDENMESİ
127 16 HAZİRAN 1950 İTFAİYE KOMUTANININ BİR ÜST DERECE MAAŞ FARKININ AKTARILMASI
128 16 HAZİRAN 1950 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN 1950 YILI BÜTÇESİNE ÖDENEK KONULMASI
129 16 HAZİRAN 1950 ÖLÇÜ AYAR MEMURUNUN KADROSUNUN BAKANLAR KURULUNCA TASDİK EDİLMESİ
129 2SAYFA 16 HAZİRAN 1950
13 01 ŞUBAT 1950 RESMİ DAİRELERİN BACALARININ TEMİZLENMESİ
130 16 HAZİRAN 1950 ASKERİYEYE AİT BİNALARIN BELEDİYEYE MAL EDİLMESİ
131 16 HAZİRAN 1950 16 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BİSİKLETE BİNDİRİLMEMESİ
132 16 HAZİRAN 1950 GEDİKAHMETPAŞA OKULUNUN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ
133 16 HAZİRAN 1950 ELEKTRİK SANTRALİNE BUHAR KAZANI ALINMASI
134 16 HAZİRAN 1950 ELEKTRİK TESİSATINA İLAVE YAPILMASI
135 16 HAZİRAN 1950 İÇME SUYU İÇİN SONDAJ AÇILMASI
136 16 HAZİRAN 1950 ELEKTRİK TESİSATINA İLAVE YAPILMASI
137 02 EYLÜL 1950 BELEDİYE REİSLİĞİNE HÜSEYİN TİRYAKİOĞLU NUN SEÇİLMESİ
138 02 EYLÜL 1950 BELEDİYE ENCÜMENİ SEÇİMİ
139 02 EKİM 1950 MECLİS 1. VE 2. BAŞKAN VEKİLLİĞİ VE KATİP ÜYELERİN SEÇİMİ
14 01 ŞUBAT 1950 İTFAİYEYE 4 İTFAİYE ERİ ALINMASI
140 02 EKİM 1950 KUDUZ KÖPEKLERDEN ALINACAK ÜCRETİN TESPİTİ
141 02 EKİM 1950 EĞLENCE YERLERİNDEN ALINACAK VERGİLER
142 02 EKİM 1950 DARÜŞŞAFAKA LİSESİNE YARDIM YAPILMASI
143 02 EKİM 1950 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA 1950 YILI BÜTÇESİNDEN AYRILACAK YARDIM ÖDENEĞİ
144 02 EKİM 1950 TEMİZLİK ÇAVUŞUNUN ÜCRETİNİN ARTIRILMAS TALEBİ
145- 02 EKİM 1950 ASKERİYEYE AİT BİNALARIN BELEDİYEYE MAL EDİLMESİ
146- 02 EKİM 1950 HALDEKİ KAPALI PAZARYERİNİN KASAPLARA TAHSİSİ
147 02 EKİM 1950 BELEDİYEYE AİT ARSALARIN SATIŞI
148 02 EKİM 1950 TEMİZLİK AHIRININ BAŞKA YERE TAŞINMASI
149 02 EKİM 1950 ÖDENEK AKTARMA
15 01 ŞUBAT 1950 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BÜTÇEDEN ÖDENEK KONULMASI
150 02 EKİM 1950 EHLİYET ALACAKLARIN YAŞ SINIRLARININ TESPİTİ
151 02 EKİM 1950 ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞI HEYETİ SEÇİMİ
152 02 EKİM 1950 İTİRAZ KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ
153 02 EKİM 1950 ÇELENK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ
154 02 EKİM 1950 İL GENEL MECLİSİ ÜYE SEÇİMİ
155 10 EKİM 1950 BELEDİYE ARSASI İLE ZİRAAT BANKASI ARSASININ DEĞİŞTİRİLMESİ
156 10 EKİM 1950
157 10 EKİM 1950 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA 1951 BÜTÇESİNDEN YÜZDE YARIM ÖDENEK AYRILMASI
158 10 EKİM 1950 DARÜŞŞAFAKA LİSESİNE YARDIM ÖDENEĞİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI
159 10 EKİM 1950 İSTASYON CADDESİNDEKİ ASKERİYEYE AİT ARSA VE BİNALARIN KAMULAŞTIRILMASI
16 01 ŞUBAT 1950 İTFAİYE ERLERİNİN MAAŞLARINA ZAM YAPILMASI TALEBİ
160 10 EKİM 1950 TEMİZLİK İŞLERİ ÇAVUŞUNUN MAAŞININ YÜKSELTİLMESİ TALEBİ
161 10 EKİM 1950 KUDUZ KÖPEKLERDEN ALINACAK ÜCRETİN TESPİTİ
162 10 EKİM 1950 ÇELENKLERDEN ALINACAK ÜCRETLER
163 10 EKİM 1950 SEBZE HALİNDEKİ KAPALI PAZARYERİNİN KASAPLARA TAHSİS EDİLEMEYECEĞİ
164 10 EKİM 1950 EHLİYET ALACAKLARIN YAŞ SINIRININ 16 YA İNDİRİLMESİ
165 10 EKİM 1950 KERİMOĞLU VARİSLERİNE İADE EDİLECEK TARLA
166 10 EKİM 1950 AFYONDA HAYVAN PANAYIRI AÇILMASI
167 10 EKİM 1950 CEZAEVİ-ÇOCUK ESİRGEME KURUMU VE ŞEHİR HAMAMININ SARFETTİĞİ SULAR
168 10 EKİM 1950 RESMİ VE ÖZELBİNALARIN BACALARININ TEMİZLİĞİ
169 10 EKİM 1950 MECLİS TOPLANTI SALONUNUN BAŞKA İŞLERE TAHSİS EDİLMEMESİ
17 01 ŞUBAT 1950 BİNA VE ARAZİ VERGİ KOMİSYONUNA 1 ASİL VE 1 YEDEK ÜYE SEÇİLMESİ
170 13 EKİM 1950 KARAMAN MAHALLESİNDE İSTİMLAK EDİLEN TARLA
171 13 EKİM 1950 BACA TEMİZLİĞİ ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ İÇİN GELİR TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
172 13 EKİM 1950 EĞLENCE VERGİSİ ORANININ BELİRLENMESİ TALEBİ
173 13 EKİM 1950 ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA HEYETİNE SEÇİLENLER
174 17 EKİM 1950 MEZARLIK MEMURUNUN ÜCRETİNİN MAAŞA VEYA DAİMİ ÜCRETE ALINMASI
175 17 EKİM 1950 İL DAİMİ ENCÜMENİNE SEÇİLENLER
176 17 EKİM 1950 İMARET CAMİSİNİN AVLUSUNUN TEMİZLENEREK AĞAÇLANDIRILMASI
177 17 EKİM 1950 ALİ ÇETİNKAYANIN KABRİNİN YAPTIRILMASI
178 17 EKİM 1950 BÜTÇE ENCÜMEN ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER
179 24 EKİM 1950 İMARET CAMİSİ AVLUSUNUN TEMİZLENEREK UYGUN YERE TUVALET YAPILMASI
18 01 ŞUBAT 1950 İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILARAK OKUL YAPILMASI
180 24 EKİM 1950 EĞLENCE VERGİLERİ HAKKINDA
181 24 EKİM 1950 CEZAEVİ-ÇOCUK ESİRGEME KURUMU VE ŞEHİR HAMAMININ SARFETTİĞİ SULAR
182 24 EKİM 1950 ÖDENEK AKTARMA
183 24 EKİM 1950 MEZARLIK MEMURUNUN ÜCRETİNİN MAAŞA VEYA DAİMİ ÜCRETE ALINMASI
184 24 EKİM 1950 ŞEHİR İÇME SUYU İÇİN SONDAJ YAPTIRILMASI
185 24 EKİM 1950 EĞLENCE VERGİSİNİN İNDİRİLMESİ
186 24 EKİM 1950 ELEKTRİK TAHAKKUK MEMURUNUN ASLİ MAAŞA GEÇMESİ
187 24 EKİM 1950 ÖDENEK AKTARMA
188 24 EKİM 1950 ÖDENEK AKTARMALARI
189 31 EKİM 1950 AFYON DA HAYVAN PANAYIRI AÇILMASI
19 01 ŞUBAT 1950 RÜSUM MEMURLARINA ELBİSE AYAKKABI ALINMASI
190 31 EKİM 1950 BELEDİY BÜYÜK SALONDA NİKAH VE DÜĞÜN YAPTIRILMAMASI
191 31 EKİM 1950 ELEKTRİK HATTI İÇİN YAPILACAK OLAN İSTİMLAKTAN VAZGEÇİLMESİ
192 31 EKİM 1950 BOŞALAN ENCÜMEN ÜYELİĞİNE SEÇİM
193 09 ARALIK 1950 1.SAYFA
193 09 ARALIK 1950 2.SAYFA
194 09 ARALIK 1950 ASKER AİLELERİ İÇİN ÖDENEK AKTARMA
195 09 ARALIK 1950 ELEKTRİK MÜHENDİSİ KADROSU İHDASI
196 09 ARALIK 1950 ELEKTRİK BAŞMAKİNİSTİNİN ÜCRETİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÖDENEK AKTARMA
197 09 ARALIK 1950 15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BİSİKLETE BİNDİRİLMEMESİ
198 09 ARALIK 1950 İTFAİYE ARAÇLARI ALIMI İÇİN ÖDENEK AKTARMA
199 09 ARALIK 1950 ASKER AİLELERİNE YARDIM İÇİN ÖDENEK AKTARMA
2 01 ŞUBAT 1950 1950 YILI MÜLHAK ELEKTRİK BÜTÇESİ
20 01 ŞUBAT 1950 BELEDİYE TABİPLİĞİNİN 1949 YILI GENEL TEFTİŞ RAPORU
200 09 ARALIK 1950 SANTRAL ŞEFİ UNVANININ KALDIRILMASI
201 09 ARALIK 1950 ELEKTRİK MÜHENDİSİ KADROSU İHDASI
202 09 ARALIK 1950 15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BİSİKLETE BİNDİRİLMEMESİ
21 01 ŞUBAT 1950 BELEDİYE BAŞKANININ YOLLUK VE HARCIRAHININ ÖDENMESİ
22 01 ŞUBAT 1950 MERHUM ALİ ÇETİNKAYA İÇİN MEVLİT OKUTULMASI VE ANMA YAPILMASI
23 01 ŞUBAT 1950 FEN MEMURUNUN MAAŞININ ARTIRILMASI TALEBİ
24 01 ŞUBAT 1950 VETERİNERİN MAAŞININ ARTIRILMASI TALEBİ
25 01 ŞUBAT 1950 AFYON OKUTMA VE YARDIM CEMİYETİNE YARDIM EDİLMESİ
26 01 ŞUBAT 1950 1950 YILI MÜLHAK SU BÜTÇESİ
27 01 ŞUBAT 1950 1950 YILI MÜLHAK ELEKTRİK BÜTÇESİ
28 01 ŞUBAT 1950 BELEDİYE ARSASININ BEDEN TERGENMÜDSATIŞI
29 01 ŞUBAT 1950 ÖDENEK AKTARMA
3 01 ŞUBAT 1950 1950 YILI SU İŞLERİ BÜTÇESİ
30 01 ŞUBAT 1950 ZABITA TALİMATNAMESİNİN GÜNCELLENMESİ
31 10 ŞUBAT 1950 1950 BÜTÇESİNDE NUMARATAJ İÇİN TAHSİS YAPILMASI
32 10 ŞUBAT 1950 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA ÖDENEK KONULAMAYACAĞI
33 10 ŞUBAT 1950 RÜSUM MEMURLARI İLE ODACILARA ELBİSE VE AYAKKABI ALINMASI
34 10 ŞUBAT 1950 İTFAİYE ERLERİNE ZAM YAPILMASI
35 10 ŞUBAT 1950 SİYASA BİLGİLER FAKÜLTESİNE ÖĞRENCİ GÖNDERİLEMEYECEĞİ
36 10 ŞUBAT 1950 AFYON OKUTMA VE YARDIM DERNEĞİNE YARDIM EDİLMESİ
37 10 ŞUBAT 1950 VETERİNER MAAŞINI ARTIRILMASI
38 10 ŞUBAT 1950 AFYON YÜKSEK ÖĞRENİM YARDIM DERYARDIM EDİLMESİ
39 10 ŞUBAT 1950 HALK BANKASI HİSSELERİNE İŞTİRAK ÖDENEĞİ KONULMASI
4 01 ŞUBAT 1950 FEN MEMURU ALINMASI VE MAAŞININ BELİRLENMESİ
40 10 ŞUBAT 1950 MEZBAHA İÇİN SUCUKHANE YAPILMASI
41 10 ŞUBAT 1950 ASRİ MEZARLIKTA FUKARA MEZARLIĞI YAPTIRILMASI
42 10 ŞUBAT 1950 HALKEVİNE 5 BİN LİRA YARDIM EDİLMESİ
43 10 ŞUBAT 1950 MEZBAHADA YAPILACAK TAMİRAT GİDERLERİNİN ÖDENMESİ
44 10 ŞUBAT 1950 MÜHENDİS MAAŞININ 80 LİRADAN 50 LİRAYA İNDİRİLMESİ
45 10 ŞUBAT 1950 BELEDİYE KALFASININ MAAŞINA ZAM YAPILMASI TALEBİ
46 10 ŞUBAT 1950 YOL VERGİSİNDEN BELEDİYE HİSSESİNİN BİLDİRİLMESİ
47 10 ŞUBAT 1950 CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLERİ ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ
48 10 ŞUBAT 1950 BELEDİYE SU İŞÇİLERİNİN MAAŞLARININ ARTIRILMASI TALEBİ
49 10 ŞUBAT 1950 ÇÖP ÇAVUŞUNUN MAAŞININ ARTIRILMASI TALEBİ
5 01 ŞUBAT 1950 ELEKTRİK SANTRALİNDE ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ
50 10 ŞUBAT 1950 GEDİKAHMETPAŞA İLKOKULU İÇİN BAZI ARSALARIN İSTİMLAKI
51 10 ŞUBAT 1950 KATİP KADROSU VERİLMESİ TALEBİ
52 10 ŞUBAT 1950 ÖDENEK AKTARMA
53 10 ŞUBAT 1950 MÜLKİYE MÜFETTİŞİNİN LAYİHASI
54 17 ŞUBAT 1950 HALKA SATILACAK ARSALAR
55 17 ŞUBAT 1950 ZABITALARIN MAAŞLARININ ARTIRILMASI TALEBİ
56 17 ŞUBAT 1950 FATİH MEDRESESİNE YARDIM EDİLEMEYECEĞİ
57 17 ŞUBAT 1950 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA BÜTÇEDE ÖDENEK KONULMASI
58 17 ŞUBAT 1950 MEZARLIK MEMURUNUN ÜCRETİNİN ARTIRILMASI
59 17 ŞUBAT 1950 3 ADET SEYR Ü SEFER MEMURU ALINMASI
6 01 ŞUBAT 1950 MEZBAHANIN TAMİRİ İÇİN ÖDENEK VERİLMESİ
60 17 ŞUBAT 1950 HAYVAN PANAYIRI YAPILMASI
61 17 ŞUBAT 1950 HAL SERGİCİLERİNİN ÜCRETLERİNİN KALDIRILMASI TALEBİ
62 17 ŞUBAT 1950 BELEDİYE TABİPLİĞİNİN 1949 YILI TEFTİŞ RAPORU
63 17 ŞUBAT 1950 BACA TEMİZLİĞİ ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
64 17 ŞUBAT 1950 BAZI ARSALARIN BEDEN TER.GEN.MÜD.SATILMASI
65 17 ŞUBAT 1950 GEDİKAHMET PAŞA İLKOKULU YAPILMASI İÇİN İMAR PLAN DEĞ.
66 17 ŞUBAT 1950 EĞLENCE YERLERİNDEN ALINAN VERGİLERİN DÜŞÜRÜLMESİ
67 17 ŞUBAT 1950 ELEKTRİK MÜSTAHDEMLERİNİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI
68 17 ŞUBAT 1950 FEN MEMURUNUN MAAŞININ ARTIRILMASI TALEBİ
69 17 ŞUBAT 1950 BAHÇIVANLARIN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI TALEBİ
7 01 ŞUBAT 1950 HALKEVİNE YARDIM YAPILMASI
70 17 ŞUBAT 1950 GEDİKAHMETPAŞA HARİMİNİN TEMİZLENMESİ
71 17 ŞUBAT 1950 SU İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN MAAŞLARININ ARTIRILMASI
72 17 ŞUBAT 1950 1950 YILI MÜLHAK SU BÜTÇESİ
73 17 ŞUBAT 1950 1950 YILI MÜLHAK ELEKTRİK BÜTÇESİ
74 17 ŞUBAT 1950 İL HAYVAN HASTANESİNE BİN LİRA YARDIM ÖDENEĞİ KONULMASI
75 17 ŞUBAT 1950 ZABITA TALİMATNAMESİNE 3 MADDE EKLENMESİ
76 27 ŞUBAT 1950 GEDİKAHMETPAŞA OKULU YAPILMASI İÇİN İMAR PLAN DEĞİŞKİLİĞİ YAPILMASI
77 27 ŞUBAT 1950 1950 YILI BELEDİYE BÜTÇESİ
78 27 ŞUBAT 1950 ÖZEL MOTORLU VASITALARDAN 50 LİRA PLAKA VERGİSİ ALINMASI
79 27 ŞUBAT 1950 1950 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
8 01 ŞUBAT 1950 BELEDİYE MEZARLIĞINA TAHSİSAT VERİLMESİ
80 27 ŞUBAT 1950 GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİR KOMİSYONU SEÇİMİ
81 27 ŞUBAT 1950 1950 YILI MÜLHAK SU İŞLERİ BÜTÇE KARARNAMESİ
82 27 ŞUBAT 1950 1950 YILI MÜLHAK ELEKTRİK BÜTÇE KARARNAMESİ
83 03 MART 1950 CENAZE ARACI ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
84 03 MART 1950 G.AHMETPAŞA CAMİİ HARİMİNİN YEŞİL ALAN OLARAK AYRILMASI
85 03 MART 1950 HAYVAN HASTANESİNE BİN LİRA YARDIM ÖDENEĞİ KONULMASI
86 03 MART 1950 ÖDENEK AKTARMA
87 03 MART 1950 MEZBAHANIN TAMİRİ İÇİN BÜTÇEYE ÖDENEK KONULMASI
88 03 MART 1950 EVLENDİRME İŞLERİ İÇİN BÜTÇEYE 1 ADET KATİP KADROSU KONULMASI
89 03 MART 1950 ÇÖP İŞLERİ ÇAVUŞUNUN MAAŞINI ZAM YAPILMAMASI
9 01 ŞUBAT 1950 HALK BANKASI HİSSELERİNE İŞTİRAK ÖDENEĞİ KONULMASI
90 03 MART 1950 ZABITA TALİMATANMESİNE BİR MADDE EKLENMESİ
91 03 MART 1950 KÖMÜR AVANSI HESABININ KAPATILMASI
92 03 MART 1950 MÜLKİYE MÜFETTİŞİNİN TENKİT VE TAVSİYELERİ
93 03 MART 1950 SİVRİSİNEKLE MÜCADELE İÇİN BÜTÇEYE 3000 LİRA ÖDENEK KONULMASI
94 03 MART 1950 BAZI ALACAKLARIN TERKİNİ
95 03 MART 1950 SONDAJ KUYULARI TECRÜBELERİ
96 03 MART 1950 FAYTONCULARINI ARABALARINI KENDİLERİ DDT İLE İLAÇLAMALARI
97 03 MART 1950 ELEKTRİK SANTRALİ İÇİN BUHAR KAZANI VE TEFERRUATI ALINMASI
98 14 NİSAN 1950 İLKOKUL YAPILMASI İÇİN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI
99 01 HAZİRAN 1950 1949 YILI BELEDİYE KESİN HESABI
7
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
Kent Rehberi
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2023 Bilgi İşlem Merkezi