İlk Çağlardan Günümüze Çoban Kültürü Sözlük, Atasözü ve Deyimler

Orjinal Resim

" Araştırmacı-Yazar Arkeolog Ahmet Semih Tulay çobanlık kültürüyle ilgili olarak alanında bir ilki "Çoban Kültürü Cilt 1 Sözlük "kitabımızla gerçekleştiriyor. İlk çağlardan günümüze "Çoban Kültürü Cilt 1 Sözlük" ismiyle Belediye olarak yayımladığımız kitap geçmişten günümüze çobanlık kültüründe kullanılan sözleri kapsıyor. Yazarımız çobanlık yapan ünlülerle ilgili olarak başladığı çalışmasını daha sonradan isabetli bir kararla çobanlık kültüründe kullanılan sözlerle ilgili olarak bir sözlük çalışmasına dönüştürmesi bildiğimiz kadarıyla alanında hazırlanan değerli bir esere kavuşmamıza vesile oluyor.

Çobanlık insanoğlunun geçmişi kadar eski ve dünya tarihinin ilk mesleği olarak biliniyor. Manevi dünyamıza yön veren peygamberlerin, dünya tarihini şekillendiren birçok ünlü siyasetçi, devlet adamı ve askerin çobanlık mesleğini icra ettiklerini görüyoruz.  Günümüzde çobanlık mesleği 2 yıllık meslek yüksekokullarının programlarında yüksek öğrenim içinde yer alıyor.

İnsanoğlunun hayatını sürdürmesi için gerekli olan hayvansal gıdaların elde edilmesinde büyük bir öneme sahip olan çobanlık mesleği kentleşmenin arttığı ve kırsalda yaşayanların hızla azaldığı dönemde hayati bir öneme kavuştu. Şimdilerde çobanlık mesleğinin temsilcilerini bulmak, çoban bulmak, çalıştırmak artık daha da zorlaştı. Büyük besi çiftliklerinin kurulduğu, açık besinin tercih edildiği alanlarda son derece önemli bir role sahip olan işletmeler bin bir güçlükle çoban bulup çalıştırıyor.

Böylesine büyük bir dönüşümün yaşandığı çobanlık mesleğinde birçok kavim, medeniyet ve ulustan yüzyıllar ötesinden gelen söz zenginliğinin unutulup gitmesine hiç kimse razı olmayacaktır. Çobanlıkla ilgili sözlerin günümüzde çobanlık alanında konuşma ve yazmada sıklıkla kullanılmasını sağlamanın bir yolu belki de çobanlık kültürünü oluşturan sözlerin bir sözlükte toplanmasıyla mümkün olabilir.

Ulusların en büyük zenginlikleri arasında bulunan dil; akıp giden dil akarsuyunda sözlerin, deyim ve atasözlerinin sıklıkla kullanılmasıyla yaşar, gelişir ve büyür. Yaşamımıza anlam katar.  Duygu ve düşüncelerimize tercüman olur. Olay ve insanları en can alıcı ve yalın şekilde belki de bir sözcükle anlatır. Hakkında cümleler yazılacak bir olay ve insan tek kelimeyle tanımlanır. İşte bu dilin gücüdür. Zenginliğidir. Kitabımızın adında olduğu gibi ilkçağlardan günümüze kadar çoban kültürü içinde bulunan sözlerdir.

Ahmet Semih Tulay belki bir Arkeolog itinasıyla çobanlık kültürüyle iç içe yaşayan toplumların hafızasında yer edinen bu sözleri tek tek bizim için araştırmış. Biz insanlar için en önemli değerlerinden birini zamanını insanlık için harcamış. Araştırmış. Yazmış. Buna rağmen büyük bir mütevazılık örneği ile de yalnızca mesleğini unvan olarak kullanmış.

Arkeolog, Araştırmacı-Yazar Ahmet Semih Tulay kitabını kısa ömründe Afyonkarahisar için değerli çalışmalar yapan Afyon Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog Ahmet Topbaş'ın anısına hazırlamasıyla büyük vefa gösteriyor.

Alanında bir ilk olmasıyla ön plana çıkan kitabımızın değerli araştırmacılar için kaynak olacağını ümit ediyoruz. Yazarımız Arkeolog ve Araştırmacı Ahmet Semih Tulay'a minnettarız. Beynine, eline ve emeğine sağlık diyoruz. Yerel yönetim sorumluluğuyla hazırlanan kitabın bastırılmasına vesile olmaktan övünç duyuyoruz.