AMORİUMLU EZOP

Orjinal Resim

Hemşerimiz Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın güldürücü masalı “Güldürücü, şakalı, alaylı, hafif masal; hafifliğine rağmen kimi yol çok derine giden kısa bir anlatış” olarak anlattığını Yazarımız İbrahim Yüksel’in “Mizahın Anayurdu Anadolu” başlıklı yazısından yaptığı alıntı ile öğreniyoruz. Yine Halikarnas Balıkçısı’na göre Anadolu’da Nasrettin Hoca’ya, Karagöz’le Hacivat’a, İncili Çavuş’a, Bekri Mustafa’ya, Bektaşi erenlerine ve Karadenizli Temel’e kadar uzanan mizah geleneği Ezop’tan geliyor.

Bin yılı aşkın bir süredir Türk Milleti’ne vatan olan Anadolu toprağı aynı zamanda Halikarnas Balıkçısı’na göre mizahın da anayurdu olmuş. Bereketli topraklar üzerinde kurulu Anadolu üretkenliğini mizahta da sürdürmüş. Amoriumlu Ezop’un Masalları “Fabl”lerin babalığını yapmış. Yüzyıllar öncesinden büyük bir ustalıkla inceden inceye mizah yapan Ezop’un masalları dilden dile bize kadar anlatıla gelmiş. Anadolu’nun yerleşim birimlerinde anlatılan masalların değişikliğe uğrasa da aslında birer Ezop Masalı olduğu gerçeğini görüyoruz.

Ezop Masalları La Fontaine’nin Fabllerine dönüşerek anlatılırken öğrenim yıllarında bizlere sunulan bu fabllerin asıl sahibinin öncelikle bir Anadolulu sonra da Amoriumlu olduğu kısaca geçmişte yaşadığı toprakların Afyonkarahisar’da Emirdağ yöresi olduğunu Yazarımız İbrahim Yüksel’in yaptığı çok yönlü araştırmalarla ortaya çıkıyor.

Yüzyıllar öncesinde Amorium’da yaşamış Ezop’un masallarının eğitici ve öğretici yönü günümüzde bizlere de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle çocuklara verilecek öğretilerin bu masallar sayesinde rahatlıkla veriliyor olması nedeniyle geçmişte uzun süre bu yöntem eğitim ve öğretimde kullanılmıştır.

Ezop’un masal kahramanlarını canlandıran “Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı” bu düşünceyle Belediyemizin yatırım planları içine girmiş ve tamamlanmıştır. 26 Asır öncesinde bir köle olarak yaşadığı topraklarda bilgelik saçan Ezop bugün masallarıyla bizlere esin kaynağı olmaya devam ediyor.

Bugün Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı’nda yaşattığımız Masal Kahramanları öğretilerini küçük-büyük hepimize ulaştıracak ve yaşatmaya devam ettirecek.

Masalların ustası Ezop’un 26 asır öncesinde bizim yöremiz antik şehir Amorium’da doğup büyüyüp Anadolu’da esinlendikten sonra dünyaya açıldığını ortaya koyan bu eseri hazırlayan Gazeteci –Yazar İbrahim Yüksel’e Afyonkarahisarlılar adına teşekkür ediyorum.

Ezop dil öyküsünde “Dil bilimlerin anahtarı, gerçeğin ve aklın organıdır”diyerek asırlar öncesinde seslenmiş.

Güzel dille yazılmış ve anlatılmış bu kitabı sizlere hediye ediyorum.