286 NOLU İMAR PLANI UYGULAMASI

         BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN BİLDİRİLMİŞTİR

   Afyonkarahisar   Merkez  Akçin  Mahallesi   365   Ada  1,2,3 ve 4  Nolu Parseller  üzerinde 3194  sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine  ve   2981 Sayılı  Yasanın 3290 Sayılı Yasa  ile Değişik  Ek-1 Maddesi gereğince yapılan 286  Nolu  İmar Uygulaması Düzenleme Bölgesine ait parselasyon planları  08/03/2024  tarihinde askıya çıkarılmıştır.
 

Söz konusu parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılan 286 Nolu Düzenleme Bölgesine ait parselasyon planları 08/03/2024  günü askıya çıkarılmıştır.