287 NOLU İMAR UYGULAMASI

 BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Afyonkarahisar   Merkez Kanlıca   Mahallesi   4394   Ada  1 Parsel ,  4395 Ada  1 ve 2 Parseller , 4396 Ada 1 Parsel ,4397 Ada 1 Nolu  Parseller  üzerinde 3194  sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine  ve   2981 Sayılı  Yasanın 3290 Sayılı Yasa  ile Değişik  Ek-1 Maddesi gereğince   287  Nolu İmar Uygulaması Düzenleme Bölgesine ait parselasyon planları  15/03/2024  tarihinde askıya çıkarılmıştır.
Söz konusu parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılan 287 Nolu Düzenleme Bölgesine ait parselasyon planları  15/03/2024  günü askıya çıkarılmıştır.