EŞREFPAŞA MAHALLESİ İMAR KANUNU İLANI

Afyonkarahisar   Merkez  Eşrefpaşa   Mahallesi   2270   Ada  11  ve 12  Nolu Parseller  üzerinde 3194  sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine  ve   2981 Sayılı  Yasanın 3290 Sayılı Yasa  ile Değişik  Ek-1 Maddesi gereğince yapılan 284  Nolu  İmar Uygulama Bölgesine ait parselasyon planları 23/10/2023 tarihinde askıya çıkarılmıştır.