E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
DUYURU ARŞİV
  Geri

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

       1- İşletmemizin 2021 Yılı İstihsali tahmini 1.300 Ton Dane Mısır 5 parti halinde açık artırma usulü ile işletmemizde satılacaktır.

 

      2-ihale 14/09/2021 günü saat 14.00’de işletmemizde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ikinci ihale 21/09/2021 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

 

3- İhale ile ilgili muhammen bedel ve teminata ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.

 

Parti No.

CİNSİ ÇEŞİDİ

Miktar

(Ton)

Muhammen Birim Fiyat (TL/Ton)

Muhammen Tutar(TL)

Geçici Teminat % 5

1

DANE MISIR

250

2.340,00

585.000,00

29.250,00

2

DANE MISIR

250

2.340,00

585.000,00

29.250,00

3

DANE MISIR

250

2.340,00

585.000,00

29.250,00

4

DANE MISIR

250

2.340,00

585.000,00

29.250,00

5

DANE MISIR

300

2.340,00

702.000,00

35.100,00

 

TOPLAM

1.350

 

3.042.000,00

152.100,00

 

4. İhaleye Girebilme Şartları:

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Geçici teminat yatırması,

c) Ticaret odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek Kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda

faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,

d) İsteklinin tüzel tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz

edilmesi, gerçek kişi olması halinde ise imza beyannamesi ibraz edilmesi.

e) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 14/09 /2021 tarih ve saat 14.00’a kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır.

5. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.

6. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edebilecekleri gibi,dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

7-İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce işletme veznesine veya İşletmenin T.C. Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 no.lu hesabına yatırılarak alacakları makbuz / dekont’u ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. 7.000,00TL ve üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır.

8-“İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.”

9-İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar - ANKARA ) ve İşletmemizden temin edilebilir.

            7-TİGEM  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. Bu Şartname 15 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar Şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

İLAN OLUNUR


l Dokümanlar
CUKUROVA-TARIM-IŞLETMESI-MUDURLUGU_07092021095619-2.doc
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2021 Bilgi İşlem Merkezi