Su Abonelik İşlemleri ve Gerekli Belgeler

SU ABONELİK İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER

1 - MESKEN/ İŞYERİ ABONELİĞİ

Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih ve 71 sayılı meclis kararına istinaden; 2016 yılı itibariyle yeni yapı ruhsatı alan binaların yeni su aboneliklerinde Ön Ödemeli Su Sayacı (AKS) uygulamasına geçilmiştir. 2016 yılı öncesiyapı ruhsatlı binalarda mekanik sayaç kullanılmaktadır.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Tapu senedi fotokopisi
 3. Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi(Belediyemiz İmar Müdürlüğü tarafından aslı gibidir onaylı )
 4. Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçe fotokopisi
 5. Abonelik için tapu sahibi kendisi veya vekâlet vereceği kişininvekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir.
 6. Şirket abonelikleri için şirket imza sirküleri. Şirket yetkilisinin kendisi veya vekâlet vereceği kişinin vekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir
 7. 2016 yılı öncesi yapı ruhsatlı yeni su aboneliklerinde;
 • Su sayacının markası
 • Su sayacı seri numarası
 • Su sayacı damga yılı

 

2 - İNŞAAT SUYU ABONELİĞİ

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Tapu senedi fotokopisi
 3. Yapı Ruhsatı Fotokopisi (Belediyemiz İmar Müdürlüğü tarafından aslı gibidir onaylı )
 4. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden alınacak su bağlantı izni
 5. Abonelik için tapu sahibi kendisinin veya vekâlet vereceği kişinin vekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir.
 6. Şirket abonelikleri için şirket imza sirküleri. Şirket yetkilisinin kendisi veya vekâlet vereceği kişinin vekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir.
 7. En yakın komşu su abone numarası
 8. Sayaç bilgileri;
 • Su sayacının markası
 • Su sayacı seri numarası
 • Su sayacı damga yılı

 

3 - MEVCUT ABONELİK AÇMA/KAPAMA

 1. Abonelik kapatılması-açılması için abonelik sahibi kendisi veya vekâlet vereceği kişinin vekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir.
 2. Şirket abonelikleri için şirket imza sirküleri. Şirket yetkilisinin kendisi veya vekâlet vereceği kişinin vekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir
 3. Kapatılacak / Açılacak aboneliğe ait su sayacının son endeksi fotoğrafı

                        

4 - SAYAÇ DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Abone sahibinin şahsi veya vekâlet sahibi kişinin vekâletname ile başvurusu
 2. Kimlik ibrazı
 3. Yeni su sayacı bilgileri;
 • Su sayacının markası
 • Su sayacı seri numarası
 • Su sayacı damga yılı

 

5 - ABONELİK DEVRİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Tapu senedi fotokopisi
 3. Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçe fotokopisi

 

6 - ÖN ÖDEMELİ SU SAYACINA(AKS) GEÇİŞ

 1. Abone numarası
 2. Abonelik için tapu sahibi kendisi veya vekâlet vereceği kişininvekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir.
 3. Şirket abonelikleri için şirket imza sirküleri. Şirket yetkilisinin kendisi veya vekâlet vereceği kişinin vekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir
 4. Mekanik sayacın su sayacının son endeksi fotoğrafı
 5. Abonelik için tapu sahibi kendisi veya vekâlet vereceği kişininvekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir.
 6. Şirket abonelikleri için şirket imza sirküleri. Şirket yetkilisinin kendisi veya vekâlet vereceği kişinin vekâlet belgesi ile başvurusu gerekmektedir

 

7 - ŞEHİT / GAZİ / ENGELLİ VE YAKINLARI ABONELİĞİ

             Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 335 sayılı meclis kararına istinaden;

 • İstiklal, Kore, Kıbrıs Savaş Gazileri, Gazi ve Şehit Eşleri ile Şehit Anne ve Babalarına,
 • Terörle mücadelede yaralanarak çeşitli uzuvlarını kaybeden Gaziler ile SehitEş ve Çocuklarına,
 • % 40 özürlü kimlik kartına sahip olan İl merkezinde ikamet eden, kendi adına mesken abonesi olan kişilere ile su aboneliğinin bulunduğu konutta abone sahibinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede engelli akrabası( çocuğu,eşi,anne-babası veya kardeşi) bulunan, aboneliğin engelli birey üzerine yapılamaması durumunda (reşit olmamama fiziksel veya zihinsel yetersizlik). Ayrıca akrabalık bağı olmasa bile engelli şahısa ait vasi belgesi bulunduran abone sahiplerine.

  Vergiler hariç su ücretlerinden %50 indirim sağlanmaktadır.

 

ENGELLİ VE ENGELLİ AİLESİ ABONELİĞİ

 1. Engelli raporu  (onaylı)
 2. Engelli Kimlik Kartı fotokopisi
 3. Engelli bireyin akraba veya bakmakla yükümlü olduğu kişi olması durumunda vukuatlı nüfus kayıt örneği veya vasi belgesi
 4. İndirim yapılacak abonelik numarası
   

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİ ABONELİĞİ

 1. Şehit yakını veya gazi olduğuna dair kimlik katı fotokopisi
 2. Şehit yakını veya gazi olarak maaş aldığına dair belge
 3. İndirim yapılacak abone numarası

 

8 - VERASET İLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aboneliği devir alacak varislerden birisine ait)
 2. Tapu senedi fotokopisi
 3. Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçe fotokopisi
 4. Veraset ilamı
 5. Su abone numarası

 

9 - KİRACI  ABONELİK YAPILMASI

Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 01.10.2019 Tarih ve 321 sayılı kararına istinaden yeni yapılacak kiracı aboneliklerinde Ön Ödemeli Su Sayacı (AKS) kullanılması gerekmektedir. Bu durumdan dolayı mevcuttaki ev sahibinin Ön Ödemeli Su Sayacı (AKS) sayaç değişiklik dilekçesini doldurularak başvuru yapması gerekmektedir.

 1. Abone sahibinin şahsi veya vekâlet sahibi kişinin vekâletname ile başvurusu
 2. Kimlik ibrazı
   

10 - ATIK SU ABONELİĞİ

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aboneliği devir alacak varislerden birisine ait)
 2. Tapu senedi fotokopisi
 3. Sayaç bilgileri;
 • Su sayacının markası
 • Su sayacı seri numarası
 • Su sayacı damga yılı