Etik Komisyonu

Afyonkarahisar Belediyesi Etik Komisyonu

Üye                       : Kadir ÜLKÜTAŞ / Yazı İşleri Müdürü

Üye                       : Cem KASAPOĞLU / İtfaiye Müdürü

 

2009 Yılı Faaliyetleri

 * Başkanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından Avrupa Birliği Mali İşbirliği Kapmasında Avrupa Konseyi ile birlikte kamuda etik kültürün gelişmesini hedeflenen ulusal bir kampanya şeklinde yürütülmekte olan "Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi" kapsamında 22-23 Ekim 2009 tarihlerinde Antalya'da bölge illerin katılımı ile ilgili Etik Liderlik Semineri düzenlenmiş ve Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve Etik Komisyonu üyesi Zafer TAN toplantıya katılmıştır.(21.10.2009)

 

* Etik Komisyonu çalışmalarının kurum personeli ve toplum tarafından bilinmesi Başkanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından takip edilebilmesi amacından Kurulumuz Web sayfasında "Etik Komisyon" bölümü oluşturulmuştur.(24.12.2009)

 

* Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması ve Bazı Kamularda Değişiklik Yapılması hakkındaki 5176 sayılı kanunun "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereğince Belediyemiz Etik Komisyonu kurulmuştur.25 Mayıs-01 Haziran 2010 tarihleri arası Etik Haftası nedeniyle Belediyemiz Etik Komisyonu tarafından afişler hazırlanmış ve hazırlanan afişler Afyonkarahisar Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı okullara dağıtılmıştır.(15.05.2010)

 

* Afyonkarahisar Valiliği Etik Komisyonu 2010/1 sayılı kararını 3. maddesi gereğince Belediye personeline etik davranışlar hususunda anket çalışması yapılmış olup sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca 2010/1 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince kurum personeli ve toplumun etik davranış ve ilkeler konusunda bilinçlendirilmesi için kurum binamızın ilen panolarına etik kuralları belirtilen afişler asılmıştır.

 

ETİK MEVZUATI

 

KANUNLAR

 

YÖNETMELİKLER

GENELGELER

 

ULUSLARARASI ANLAŞMA VE BELGELER

• 14.01.2004 – Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleşmesi 5065 sayılı Kanunla onaylandı.

• 10.12.2003 – Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalandı.

• 17.04.2003 – Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi 4852 sayılı Kanunla onaylandı.

 24.03.2001 – İçeriğinde yolsuzlukla mücadeleyle ilgip öncepkp hedeflerinde yer aldığı Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar kabul edildi.

• 01.02.2000 – OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi 4518 sayılı Kanunla onaylandı.

 

 

VİDEO GALERİSİ


11.01.2022


22.11.2021


25.05.2021

Ünlülerin Etik Haftası Mesajları


24.05.2021


03.02.2021

02.02.2021


17.11.2020 


11.08.2020 – Etik Platform Toplantısı 

16.01.2020 – Yerel Yönetimlerde Etik Projesi 1. Mevzuat Çalıştayı


06.01.2020 – Yerel Yönetimlerde Etik Projesi İzmir Çalıştayı


24.12.2019 – Yerel Yönetimlerde Etik Projesi İstanbul Çalıştayı


10.12.2019 – Yerel Yönetimlerde Etik Projesi Diyarbakır Çalıştayı


14.11.2019 – Yerel Yönetimlerde Etik Projesi Erzurum Çalıştayı


06.11.2019 – Yerel Yönetimlerde Etik Projesi Trabzon Çalıştayı


30.05.2019

       1. Etik Platform Çalıştayı


  24.04.2019

      Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi


      09.01.2019

      Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Sempozyumu

     27.11.2018