E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
İHALELERİMİZ
  Geri
AFDORA SİTESİ 7 ADET VE MESKEN 1 ADET DÜKKAN SATIŞ İHALESİ

İhale Bilgileri
İhale Konusu AFDORA SİTESİ 7 ADET VE MESKEN 1 ADET DÜKKAN SATIŞ İHALESİ
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü Muhtelif Satış
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Afyonkarahisar Merkez, Ali Çetinkaya Mahallesi, 797 ada, 112 parselde, AFDORA Sitesinde, B blokta bulunan aşağıda vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam 7 (yedi) adet mesken 1 (bir) adet dükkan vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif (açık arttırma) usulü ile 10/03/2021 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.

 

İHALE TARİHİ: 10/03/2021                              İHALE SAATİ   : 14:00

SIRA
NO

BLOK ADI

GİRİŞ

KAT

BAĞ.
BÖL.NO

NİTELİĞİ

ARSA PAYI

MUHAMMEN BEDELİ - ?

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI -?

1

B

BLOK

F

2

5

Mesken (4+1)

271536/45564768

900.000,00-

27.000,00-

 

İHALE TARİHİ: 10/03/2021                              İHALE SAATİ   : 14:10

SIRA
NO

BLOK ADI

GİRİŞ

KAT

BAĞ.
BÖL.NO

NİTELİĞİ

ARSA PAYI

MUHAMMEN BEDELİ - ?

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ?

2

B BLOK

F

7

19

Mesken(3+1VİP)

275088/45564768

870.000,00-

26.100,00-

 

İHALE TARİHİ: 10/03/2021                              İHALE SAATİ   : 14:20

SIRA
NO

BLOK ADI

GİRİŞ

KAT

BAĞ.
BÖL.NO

NİTELİĞİ

ARSA PAYI

MUHAMMEN BEDELİ - ?

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ?

3

B

BLOK

F

7

20

Mesken (4+1)

277296/45564768

900.000,00-

27.000,00-

 

İHALE TARİHİ: 10/03/2021                              İHALE SAATİ   : 14:30

SIRA
NO

BLOK ADI

GİRİŞ

KAT

BAĞ.
BÖL.NO

NİTELİĞİ

ARSA PAYI

MUHAMMEN BEDELİ - ?

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ?

4

B BLOK

F

7

21

Mesken(4+1VİP)

326208/45564768

925.000,00-

27.750,00-

 

İHALE TARİHİ: 10/03/2021                              İHALE SAATİ   : 14:40

SIRA
NO

BLOK ADI

GİRİŞ

KAT

BAĞ.
BÖL.NO

NİTELİĞİ

ARSA PAYI

MUHAMMEN BEDELİ - ?

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ?

5

B BLOK

F

8

22

Mesken(3+1VİP)

275088/45564768

870.000,00-

26.100,00-

 

İHALE TARİHİ: 10/03/2021                              İHALE SAATİ   : 14:50

SIRA
NO

BLOK ADI

GİRİŞ

KAT

BAĞ.
BÖL.NO

NİTELİĞİ

ARSA PAYI

MUHAMMEN BEDELİ - ?

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ?

6

B

BLOK

F

8

23

Mesken (4+1)

277296/45564768

900.000,00-

27.000,00-

 

İHALE TARİHİ: 10/03/2021                              İHALE SAATİ   : 15:00

SIRA
NO

BLOK ADI

GİRİŞ

KAT

BAĞ.
BÖL.NO

NİTELİĞİ

ARSA PAYI

MUHAMMEN BEDELİ - ?

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ?

7

B BLOK

F

8

24

Mesken(4+1VİP)

326208/45564768

925.000,00-

27.750,00-

 

İHALE TARİHİ: 10/03/2021                              İHALE SAATİ   : 15:10

SIRA
NO

BLOK ADI

GİRİŞ

KAT

BAĞ.
BÖL.NO

NİTELİĞİ

ARSA PAYI

MUHAMMEN BEDELİ - ?

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ?

8

B BLOK

F

ZEMİN

34

Asma Katlı Dükkan

318912/45564768

2.000.000,00-

60.000,00-

 

 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 10/03/2021 tarihi saat 12:00 a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p Maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

 

Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

 

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı

        imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

 

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı

        imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

 

 

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

İLAN OLUNUR.

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 10.3.2021
İhale Saati 14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2021 Bilgi İşlem Merkezi