E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
İHALELERİMİZ
  Geri
Kadınana Kapalı Otopark araç yıkama yeri

İhale Bilgileri
İhale Konusu Kadınana Kapalı Otopark araç yıkama yeri
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 4 araçlık
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

                   

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize  ait Dumlupınar Mah.385 Ada,50 Parsel üzerinde bulunan Kadınana çok Katlı Otoparkı içersinde bulunan  4 araçlık araba yıkama yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecek olup, kiraya verilecek olan araba yıkama yerinin üç yıllık muhammen bedeli K.D.V. hariç ?51.000,00-TL. geçici ihale teminatı ise ?1.530,00-TL.’dir.

İhaleye çıkan araba yıkama yeri 3 yıllık muhammen bedel üzerinden çıkacak olup,ihale sonucu gerçekleşen 3 yıllık bedel 1’er yıllık olmak üzere 3 ‘er aylık dönemler halinde 4 eşit taksit olarak tahsil edilecektir.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü (açık arttırma)  ile  19/02/2020 tarihinde saat 14:00’de  Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan  Belediye Hizmet  Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin  ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 19/02/2020 tarihi saat 10:00' a kadar aşağıdaki belgelerle Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye hizmet binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişi: 1-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.), 2-) Kanuni İkametgâh Belgesi, 3-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli), 4-) Nüfus Cüzdanı Örneği, 5-) Şartname Bedeli Makbuzu (?50,00-), 6-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.),7-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

Tüzel Kişi : 1-) Dilekçe, (Kiraya çıkan yeri bildiğine ve gördüğüne dair) 2-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,3-) Ticaret Sicil Belgesi,4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,6-) Geçici ihale teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak),7-) Şartname Bedeli Makbuzu (?50,00), 8-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İLAN OLUNUR.

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 19.2.2020
İhale Saati 14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Frig Vadisi 360
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2020 Bilgi İşlem Merkezi