E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
1940 MECLİS KARARLARI
  Geri

l Dokümanlar
10- 12 Nisan 1940-10(1939 senesi rüsum tarifesinin kabulüne).pdf
1-1 şubat 1940-1 (Belediye binası mufruşatı için bütçede ödenek aktarılması).pdf
11-22 nisan 1940-11 (1940 yılı sağlık ve içtima yardım işleri bütçesinin komisyonca tetkiki).pdf
12-26 nisan 1940-12 (1940 yılı elektrik müessesi bütçesinin kabulü).pdf
13-26 nisan 1940-13 (Yardım sevenler cemiyetine aktarılmak üzere 50 lira ödenek verilmesi).pdf
14-26 nisan 1940 14 (Temizlik ve hayır işleri için bütçeye ödenek konulması).pdf
15-30 nisan 1940-15 (Fırın müseseseleri bütçesinin tasdiki).pdf
16-30 nisan 1940-16 (1940 yılı belediye umumi bütçesinin kabulü).pdf
17-30 nisan 1940-17 (15 yaşından küçük çocukların bisiklete binmelerininin yasaklanaması.pdf
18-04 kasım 1940-18 (1940 yılı faaliyet raporunun kabulü).pdf
19-04 kasım 1940-19 (Kedici oğlu Salihin sebze hali dışında sebze vemeyve satış talebinin encümence tetkiki).pdf
20-04 kasım 1940-20 (1939 yılı kesin hesapbının komisyonca tetkiki).pdf
2-1 şubat 1940-2 (Şehrin elektrik ihtiyacınrı karşılamak üzere alınan iki adet motor ve masrafları için bütçeden ödenek aktarılması).pdf
21-04 kasım 1940-21 (İmar işleri talimatnamesinin ilgili komisyonlarca tetkiki).pdf
22-04 kasım 1940-22(Belediye tenbihnamesinde eczacılara tutulan zabıtların Sağlık müdürlüklerigne gönderilmesi şeklinde değişiklik yapılaması).pdf
23-12 kasım 1940-23(Münferit yapılacak bahçeli evlerin yan bahçe mesafelerin tespitinin bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi).pdf
24-12 kasım 1940-24 (Yardıma muhtaç çocuklar pansiyonuna yardım için ödenek tahsisi).pdf
25-12 kasım 1940-25 (Otpazarı ve yağ hali civarındaki iki fırından birisinin kiraya verilmesi bir tanesinin belediyece işletilmesinin devamı).pdf
26-12 kasım 1940-26 (Belediye envanterinde bulunan ve kullanılmayan halının emaneten halk evine verilmesi).pdf
27-12 kasım 1940-27 (Askere giden belediye memur ve müstahdemlerinin maaşlarının ödenmesi).pdf
28-12 kasım 1940-28 (Hal haricinde sebze ve meyvaların satışına müsaade edilmesi. Kedici oğlu salih in hükümet binası karşısında).pdf
29-12 kasım 1940-29 (1940 yılı bütçesinde ödenek aktarma).pdf
30-12 kasım 1940-30 (Belediyemiz bütçesinden askerlere kışlık melbusat için ödenek ayrılması).pdf
31-12 kasım 1940-31 (1939 yılı kesin hesabının tasdiki).pdf
3-12 şubat 1940-3 (Belediye binası mobilyası ve yarım kalan istimlakler için bütçeden ödenek aktarılması).pdf
32-12 kasım 1940-32 (1939 yılı belediye elktrik müessesesi kesin hesabı).pdf
33-15 kasım 1940-33 (Mollaoğlu Hüseyin Çelebiye ait gayri faal durumda olan ekmek fırının faaliyete geçirilmesi için encümene yetki verilmesi).pdf
34-15 kasım 1940-34 (Bütçede fasıllar arasında ödenek aktarılması).pdf
4-15 Şubat 1940-4(Şehrin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere alınan motor ve diğer giderleri için ödrenek aktarılhması).pdf
5-1 şubat 1940-5 (Han otel,kahve, gazino gibi yerlere tanzim edilen vergilerin yeniden tanzim edilmesi..pdf
5-1.nisan 1940- 5 (Elektrik müessesesi bütçesinin komisyonca tetkiki).pdf
6-1 nisan 1940-6 (Beş yıllık imar proğramı için bütçeye ödenek konulması isteğinin bir yılki bütçede değerlendirilmesi).pdf
7-1 nisan 1940-7(Gelir bütçesinin komisyonca tetkiki).pdf
8-1 nisan 1940-8 (Yardım sevenler derneğine bütçeden ödenek aktarılmaıs konusunun komisyonda tetkiki).pdf
9-1 nisan 1940-9 (1939 senesi rüsum tarifesinin komisyonca incelenmesi).pdf
8
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
Kent Rehberi
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2023 Bilgi İşlem Merkezi