E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
1939 MECLİS KARARLARI
  Geri

l Dokümanlar
10-10 şubat 1939-10 (Sığır eğlenti mahalli inşaatı için bütçede ödenek aktarılması).pdf
11-10 şubat 1939-11(Kaldırım yapım ödeneği ve matbu evrak basım ödeneklerine bütçeden ödenek aktarılması).pdf
12-10 şubat 1939-12 (İş Bankası Müdürü Hamza Osman ERKAN a hemşehrilik beratı verilmesi).pdf
13-15 şubat 1939-13 (Elektrik Müessesesinin ipotokli olarak Belediyeye devri..pdf
14-3 nisan 1939-14 (1939 yılı gider bütçesinin komisyonca tetkiki).pdf
15-3 nisan 1939-15 (belediye binası inşaatı,etrafındaki yollarve park yapımı için bütçede ödenek aktarılması konusunun komisyonca tetkiki).pdf
1-6 şubat 1939-1 (İntihap teftiş heyeti için Meclisce üye belirlenmesi).pdf
16-3 nisan 1939-16 (1939 yılı rüsum tarifesinin komisyonca tetkiki).pdf
17-10 nisan 1939-17 (1939 yılı bütçesine sıhhat ve içtima işler ödeneği konulması hususunun komisyonca tetkiki).pdf
18-10 nisan 1939-18 (Mahkeme masrafı ödeneğine aktarma yapılması isteğinin komisyonca tetkiki).pdf
19-25 nisan 1939-19 (1939 yılı rüsum tarafesinin bütçe ve encümence belirlendiği şekliyle kabulü).pdf
20-25 nisan 1939-20 (Belediye zabıtasının polisle birleştirilmesi uygun bulunmadığından keyfiyetin Bakanlığa bilidrilimesi).pdf
21-25 nisan 1939-21 (Meclis toplantı döneminin 15 gün uzatılması).pdf
22-8 mayıs 1939-22 (Muhakeme masrafı ödeneğine bütçeden ödenek aktarılması).pdf
23-8mayıs 1939-23(Mühendislik ve lağım tamiratı ödeneğine bütçeden ödenek aktarılması..pdf
24-8 mayıs 1939-24 (Elektrik abonelerinin tabi olacağı şartları belirlendiği sözleşmenin tasdiki..pdf
25-8 mayıs 1939-25 (Toprak mahsulleri ofisi silosundan kiralanacak elektrik enerjisi hakkında).pdf
2-6 şubat 1939-2 (Hayvan pazarı inşaatı için bütçeye ödenek konulması isteğinin komisyonda görüşülmesi).pdf
26-15 mayıs 1939-26 (Bütçeden ödeneği yetmeyen bazı kalemlere aktarma yapılması).pdf
27-15 mayıs 1939-27 (Sıhhat ve hayır işlerine aktarılmak üzere bütçeye ödenek konulması).pdf
28-15 mayıs 1939-28 (1939 yılı bütçesinin tasdiki).pdf
29-23 mayıs 1939-29 (1939 yılı bütçesininin görüşüldüğü toplantı tutanağı.pdf
30-23 mayıs 1939-30 (Elektirk müessesesinin ayrı bir bütçe ile yönetilmesi ve Toprak mahsulleri silosu santraminden ihtiyaç duyulan enerjinin alınması).pdf
31-23 mayıs 1939-31 (Elektrik müessesesi bütçesinin kabulü).pdf
32-23 mayıs 1939-32 (1938 yılı faaliyet raporunun tasdiki).pdf
33-1 kasım 1939-33 ( 5 yıllık imar proğramı yapılması isteğinin bir sonraki toplantı dönemine kadar encümence tetkiki).pdf
34-1 kasım 1939-34 (1938 yılı kesin hesabının komisyonca tetkiki).pdf
35-7 kasım 1939-35 (1938 yılı kesin hesabının takdiki).pdf
3-6 şubat 1939-3 (Belediye Binası kalorifer tesisatı için ihtiyaç duyulan ödeneğin aktarılması konusunun komisyonca tetkiki).pdf
36-7 KASIM 1939-36 (Muhasebe defterleri ile kayıtlar arasındaki 3.000 liralık farkın devir hatasından dolayı tenzili).pdf
37-11 kasım 1939-37 Belediye binası inşaatı için örenek aktarılması konusunun komisyonda görüşülmesi).pdf
38-11 kasım 1939-38 Bütçede ödenek aktarılması konusunun komisyonca tetkiki).pdf
39-11 kasım 1939-39 (Belediye fırınlarının işletilmesine talipli çıkmadığından Nisan ayına kadar hali hazır şekliyle işletilmesi).pdf
40-11 kasım 1939-40 (Belediye binası inşaatı için bütçededen ödenek aktarılması).pdf
41-11 kasım 1939-41 (Kaldırım yapımı için bütçeden ödenek aktarılması).pdf
4-6 şubat 1939-4 (Cumhuriyet Meydanındaki parka yapılacak havuz diğer tesisatlar için gerekli ödeneğin aktarılması isteğinin komisyonca tetkiki).pdf
5-6 şubat 1939-5 (Belediye binası arkasında açılan yol ve kaldırımlar için ödenek aktarılması konusunun komisyonca tetkiki).pdf
6-6 şubat 1939-6 (Kaldırım yapımı ve matbu evrak basım ödeneği yetmeyeceğinden ödenek aktarılması konusunun komisyonca tetkiki).pdf
7-10 şubat 1939-7 (Emanet hesabında bulunan ödeneğin bütçenin ilgili yerine aktarılarak gelir kaydedilmesi).pdf
8-10 şubat 1939-8 (Havuz yapımı için ihtiyaç duyulan ödeneğin bütçede aktarılması).pdf
9-10 şubat 1939-9 (belediye binası kalorifer tesisatı için bütçeden ödenek aktarılması).pdf
mezat yeri talimatnamesi.pdf
8
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
Kent Rehberi
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2023 Bilgi İşlem Merkezi