E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
1937 MECLİS KARARLAR
  Geri

l Dokümanlar
192-01-şubat 1937-192 (Yaptırılması düşünülen soğukhava deposunun çalışabilmesi için yeterli elektrik olmadığından konunun daha sonra görüşülmesi).pdf
193-01-şubat 1937-193 (Rüsum tarifesinin komisyonca tetkiki).pdf
194-01-şubat 1937-194 (Yapılacak sucuk ve pastırma evi için bir talimatname ve alınacak ücretlerin tespiit için konunun komisyonlara havalesi).pdf
195-01-şubat 1937-195 (İl Yön kurulunun spor sahası yapılması konusundaki görüşünün komisyonlarda tekiki.pdf
196-08-şubat 1937-196 (Belediyemize ait kadınana caddesi üzerindeki arsaların PTT binası yapılmak üzere Hazineye satışı).pdf
197-08-şubat 1937-197 (Mezbahane yapılması için ödenek tahsisi).pdf
198-08-şubat 1937-198 (Tahrir komisyonuna üye siçimi).pdf
199-08-şubat 1937-199 (Spor sahası stadyum için ödenek bulunmadığından istimlakının yapılmaması).pdf
200-15-şubat 1937-200 (Rüsum- gelir tarifesinin Nisan ayı toplantısında görüşülmesi).pdf
201-15-şubat 1937-201 (Yapılacak sucukevi tarifesi ve talimatnamesinin Nisan ayında görüşülmesi).pdf
202-01-nisan 1937-202 (Spor kulülplerine yapılacak yardım ödeneğinin belirlenmesinin bütçe komisyonunca tetkiki).pdf
203-01-nisan 1937-203 (Fakir öğrencilere öğle yemeği verilmesi için bütçeye ödenek konulması konusunun komisyonca tetkiki).pdf
204-01-nisan 1937-204 (Müzeye yapılacak yardımk miktarının belirlenmesi için konunun bütçe momisyonunda tetkiki).pdf
205-12-nisan 1937-205 (Belediye Bakanı Hüseyin TİRYAKİOĞLUnun istifasının REDdi).pdf
206-20-nisan 1937-206 (Bataklılıklarının kurutulması için 1000 TL. ödenek tahsisinin komisyonda görüşülmesi).pdf
207-20-nisan 1937-207 (Fidanlığın tanzimi için konulan ödeneğin yetersizliği nedeniyle ödenek aktarılması).pdf
208-20 nisan 1937-208(Yukarıpazar parkına yaptırılan kıraathane ödeneği yetmediğinden ödenek aktarılması).pdf
209-20-nisan 1937-209 (Sivrisinek ve sineklerle mücadele için ilaçlamada istihdam edilecek personele ödenecek ücretinin bütçe komisyonunda görüşülmesi).pdf
210-20-nisan 1937-210 (Halkevi ve hayır kurumlarına yapılacak yardımıh belirlenmesi ve bütçeye ödenek konulması konususun bütçe komisyonunuda görüşülmesi).pdf
211-20-nisan 1937-211 (Belediye binası yapılması için istimlak edilecek gayrimenkuller için ödenek ayrılması konusunun bütçe komisyonunca görüşülmesi).pdf
212-30-nisan 1937-212 (937 yılı bütçesindeki açıklık nedeniyle konunun mayıs ayına kadar ertelenmesi).pdf
213-30-nisan 1937-213 (Sebze hali inşaatı masrafları).pdf
214-10-mayıs 1937-214 (Spor bölgeleri ile spor kulüplerine yapılacak yardım).pdf
215-10-mayıs 1937-215 (Fakir çocuklara yapılacak yardım).pdf
216-10-mayıs 1937-216 (Müze için ödenek ayrılması).pdf
217-10-mayıs 1937-217 (Bataklıkların kurutulması için bütçeye ödenek tahsisi).pdf
218-10-mayıs 1937-218 (Bataklıkların kurutulmasında görevli olan kişiye ödenmek üzere ödenek tahsisi).pdf
219-10-mayıs 1937-219 (Halkevi ve diğer hayır işleri için ödenek tahsisi).pdf
220-10-mayıs 1937-220 (Belediye binası yapılacak olan yerin istimlakı için ödenek tahsisi).pdf
221-14-mayıs 1937-221 (Rüsum memur ve katiplerine yapılalan giyim yardımının belediye bütçesinden karşılanması).pdf
222-14-mayıs 1937-222 (Sucukevi yapımından vazgeçildiğinden nizamname yapılmasına gerek olmadığı).pdf
223-14-mayıs 1937-223 (937 yılı rüsum bedellerinin tespiti).pdf
224-14-mayıs 1937-224 (İzmir fuarına ödenek ayrılmasının bütçenin kısıtlı olması nedeniyle imkan bulunmadığı).pdf
225-14-mayıs 1937-225 (Hayvanpazarı yapım işinin ihale edilmesi).pdf
226-14-mayıs 1937-226 (Bahçıvanlıkta yetiştirilen çiçeklerin satışından bahçıvana ücret verilmesi).pdf
227-14-mayıs 1937-227 (1937 yılı bütçesinin kabulü).pdf
228-25-mayıs 1937-228 (Mezarlıkta yaptırılan su tesisatının İl Özel İdaresi tarafından belediye ye devri).pdf
229-25-mayıs 1937-229 (Zencirli hanın yağ hali yapılmak üzere karalaştırılıdığı için etrafındaki bazı mülklerin istimlak edilmesi).pdf
230-26-temmuz 1937-230 (Bahçıvanlıkta yetiştirilen çiçeklerin satışından bahçıvana ödenek verilmesinin iptali ile, bahçıvan ikramiye verilmesi).pdf
231-26-temmuz 1937-231(Yapılacak hastane inşaatı için belediyemiz bahçesinin tahsisi).pdf
232-26-temmuz 1937-232 (Bayan zabıta memuru kadrosu ihrası).pdf
233-26-temmuz 1937-233 (Halde karpuz satış yerlerinden alınacak harç miktarının tespiti).pdf
234-26-temmuz 1937-234 (CHP ait arsanın spor alanı yapılmak üzere belediyece istimlak edilmesi).pdf
235-26-temmuz 1937-235 (Bekir DİKERin encümen üyeliğinden istifası.pdf
236-01-kasım 1937-236 (1936 yılı faaliyet raporunun tasdiki).pdf
237-01 kasım 1937(Belediyeye ait kadınana ilkokulu karşısındaki arsasının Çocuk Ebsirgeme Kurumuna 600 TL. bedelle satışı..pdf
238-01-kasım 1937-238 (1936 yılı kesin hesabının komisyonca tetkiki).pdf
239-01-kasım 1937-239 (Belediyemize bir muhasebe memuru kadrosu ihdas edilmesi isteğinin komisyonca tetkiki).pdf
240-01-kasım 1937-240 (1937 yılı bütçesine mezarlık için konulan ödenek yetmeyeceğinden ödenek artırılması isteğinin komisyonca tetkiki).pdf
241-01-kasım 1937-241 (Su şirketi senetlerinin tamamının vatandaşlardan belediyemizce satın alınması).pdf
242-09-kasım 1937-242 (Hesap işlerinin düzenli devamı için bir adet memur alınması ve ödeneğinin bütçeye konulması).pdf
243-09-kasım 1937-243 (Mezarlıktaki sera camı ve memur evi inşaatında kullanılmak üzere ödenek ilavesi).pdf
244-15-kasım 1937-244 (Belediyemizce yapılan hal binası karşısındaki alana duvar yapılması için ödenek aktarılması).pdf
245-15-kasım 1937-245 (1936 yılı kesin hasebanını tasdiki).pdf
5
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
Kent Rehberi
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2023 Bilgi İşlem Merkezi