E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
1936 MECLİS KARARLARI
  Geri

l Dokümanlar
04022016192423-48.pdf
04022016192423-49.pdf
04022016192423-5.pdf
04022016192423-50.pdf
04022016192423-7.pdf
04022016192423-8.pdf
04022016192423-9.pdf
136-01-şubat 1936-136 (Aile mezarlıklarından alınacak ücret).pdf
144-01-şubat 1936-144 (1935 yılı bütçesine tanzifat hayvanatı iaşesi için konulan ödenek yetmediğinden bütçeden ödenek aktarılması.pdf
145-01-şubat 1936-145 (Zencirli hanının satın alınarak yağ hali yapılması).pdf
146-08-şubat 1936-146 (1935 yılı bütçesinde fasıllar arasında aktarma yapılması).pdf
147-08-şubat 1936-147 (1935 yılı bütçesinde ödenek tahsisatı).pdf
148-08-şubat 1936-148 (Asri mezarlık 14 pafta fiat tarifesinin yeniden belirlenmesi).pdf
149-15-şubat 1936-149 (1935 yılı bütçesinde asıllar arasında aktarma yaphılması).pdf
150-15-şubat 1936-150 (Mezar yeri olmayanların ihtiyacını giderrmek üzere belediyemizce mezar yaptırılarak bedelinin mezar talep olduğunda tahsili).pdf
151-15-şubat 1936-151(Mezar yerleri ücretlerinin tespiti).pdf
152-15-şubat 1936-152 (Aile mezarlığı yaptıralacaklar alınacak ruhsatname).pdf
153-15-şubat 1936-153 (Umumi tuvaletlere bekçi tayini).pdf
154-15-şubat 1936-154 ( Sahipli Hayvanlara ve kedi-köpek vurulacak kuduz aşı fiatlarının belirlenmesi).pdf
155-15-şubat 1936-155 (Bina vergisi komisyonununda görev yapmak üzere üye seçimi).pdf
156-01-nisan 1936- (Pazaryerleri yönetmeliği hazırlanması).pdf
157-01-nisan 1936-( Sütçocuğu muayene ve müşavere evinde görevlendirilecek için doktor ve hemşire için bütçeye ödenek verilmesi).pdf
158-01-nisan 1936-(Sütçocuğu muayenehanesinde görevlendirilecek doktor ve hemşire için ödenek konulması).pdf
159-01-nisan 1936-(İmaret ve mecidiye mahallerindeki açık lağımların kapatılması).pdf
160-10-nisan 1936-160(Boşalan meclis üyeliğine Niyazi KARAMOĞLUnun çağrılması)
161-20-nisan 1936-161 (Meclisten istifa eden Mehmet Mahmuttan boşalan üyeliğe Ali Boyacıoğlunun çağrılması)
162-20-nisan 1936-162 (Afyona nakiyl olacak 2. muharebe alayına kışla yapımı için ödenek tahsisi.
163-20-nisan 1936-163 (1935 yılı bütçesi fasıllar arasında aktarma yapılması)
164-20-nisan 1936-164 (Soğuk hava deposu malzemelerinin alınması)
165-30-nisan 1936-165 (Soğukhava deposu mahseni ve buz deposunun alımı için kazım helvacıoğlunun görevlendirilmesi)
166-04-mayıs 1936-166 (Alınması düşünülen soğuk hava deposunun motorunun bozuk olmasından dolayı daha yeni ve teknolojik ürünlerden alınması)
167-04-mayıs 1936-167 (Bahçıvan Faik güngörün maaşına zam yapılması isteğinin komisyonca tetkiki)
167-04-mayıs 1936-167.(Bütçeye ödenek konulması konusunun komisyonca tetkiki)
168-11-mayıs 1936-168 (Bahçıvan Faik güngörün maaşına 10 liralık zam yapılması)
169-11-mayıs 1936-169 (İstimlaklar nedeniyle yapılan itirazların çokluğundan mahkeme harç ve giderlerine konulan ödeneğin artırılması)
170-11-mayıs 1936-170 (Afyona gelecek 2 Muharabe alayına ödenecek paranın komisyonca tetkiki)
171-11-mayıs 1936-171 (Arazı bina tahrir komisyonlarına üye seçilmesi)
172-15-mayıs 1936-172 (İller Bankasından 40 bin lira borç alınması)
173-15-mayıs 1936-173 (Bütçeye konulan 2 bin lira kanunen uygun olmadığının bütçeden çıkarılması)
174-(İmaret ve Mecidiye mahallerindeki açık olan kanalizasyon sitmenin kapalı hale getirilmesine yeterli ödenek olmadığından ileriki yıllarda yapılması)
175-15-mayıs 1936-175(Hal Binası nizamnamesinin kabulü)
176-15-mayıs 1936-176 (Sütçocuğu muayenehanesindeki doktor ve hemşire için konulması istenilen ödeneğin 1937 yılı bütçesine konulması.
177-15-mayıs 1936-177 (Sütçocuğu muayenehanesi için 936 yılına ödenek ayrılması isteğinin 937 yılında düşünülmesi)
178-15-mayıs 1936-178 (Hal binasının iki köşesine sıhhi şartlara uygun iki fırın yaptırılması)
179-15-mayıs 1936-179 (1936 yılı vergi rüsumların tespiti)
180-15-mayıs 1936-180 (1936 yılı rüsum tarifelirin uygulanması)
181-15-mayıs 1936-181 (1936 yılı gelir ve gider bütçesinin kabulü)
182-29-mayıs 1936-182 (İller Bankasından alınmasına karar verilen 40 bin liralık borç miktarı yetmeyeceğinden 20 bin liralık daha borçlanılması)
183-08-temmuz 1936-183 (Gümrük vergisinden belediyemize isabet eden miktarın İller Bankasına ödenmesi)
184-31-temmuz 1936-184 (Bütçeden fasıllar arası aktarma yapılması)
185-02-kasım 1936-185( 1935 yılı bütçe kesin hesaplarının tasdiki.)
186-02-kasım 1936-186 (1936 yılı bütçesinde bazı fasllarda aktarma yapılması)
187-02-kasım 1936-187 (Belediye ceza tenbihnamesi hazırlanması konususunun komisyona havalesi)
188-02-kasım 1936-188 (1935 yılı faaliyet raporunun tasdiki)
189-13-kasım 1936-189(1935 yılı kesin hesaplarının tasdiki)
190-13-kasım 1936-190 (Yapılacak belediye fidanlığı için bütçeden ödenek aktarılması)
191-13-kasım 1936-191 (Belediye tenbih yasak ve cezalarının tespiti)
7
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
Kent Rehberi
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2023 Bilgi İşlem Merkezi