E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
2015 Yılı Denetim Komisyon Raporu
  Geri

Komisyonumuz 2015 yılı gelir vegiderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait bilgi vebelgelerin incelemesini tamamlamıştır.

Bu incelemede denetim teknikleri olarak;Belediye  teşkilat şemasında yer alanbirim müdürlüklerinin bilgisine başvurma, gözlem, soru sorma, fiziki inceleme,kayıt sisteminin gözden geçirilmesi ve hesaplar arası ilişki kurma yöntemlerikullanılmıştır.

Sonuç;

5393 sayılı belediye kanununun 25.Maddesi gereğince belediye meclisince oluşturulan komisyonumuzca hazırlanan işbu raporda, belediye kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanıldığı tespitedilmiş, stratejik plan ve programlara uygunluğu gözlemlenmiştir.

Komisyonumuzca tanzim edilerek imzalanan31 sayfadan  oluşan 2015 yılı DenetimKomisyonu Raporu'nun dosya halinde Meclis Başkanlığına sunulmasına kararverilmiştir  17/03/2016

Komisyonumuz2014 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine aitbilgi ve belgelerin incelemesini tamamlamıştır.

Bu incelemededenetim teknikleri olarak; Belediye teşkilat şemasında yer alan birimmüdürlüklerinin bilgisine başvurma, gözlem, soru sorma, fiziki inceleme, kayıtsisteminin gözden geçirilmesi ve hesaplar arası ilişki kurma yöntemlerikullanılmıştır.

Sonuç;

5393 sayılıbelediye kanununun 25. Maddesi gereğince belediye meclisince oluşturulankomisyonumuzca hazırlanan iş bu raporda, belediye kaynaklarının ekonomik veverimli kullanıldığı tespit edilmiş, stratejik plan ve programlara uygunluğugözlemlenmiştir.

Komisyonumuzcatanzim edilerek imzalanan 22 sayfadan oluşan 2014 Yılı Denetim KomisyonuRaporunun dosya halinde Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir18/03/2015

 


Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2022 Bilgi İşlem Merkezi